wybierz język: pl en de hu

Usługi


Poprzez STAŁE DORADZTWO nasza Kancelaria zapewnia klientom: bieżącą obsługę w drodze bezpośredniego kontaktu z prawnikiem, weryfikację prawną w oparciu o najnowsze zmiany legislacyjne oraz zgodnie z najnowszym orzecznictwem, szybką reakcję na potrzeby klienta, a także korzystniejsze ceny naszych usług. Podpisując umowę o świadczenie usług stałego doradztwa nasi klienci uzyskają wsparcie naszych prawników na zasadzie pierwszeństwa niezależnie od naszego obciążenia pracą. Przy tej formie współpracy ustalamy z naszymi klientami stałą miesięczną kwotę wynagrodzenia uzależnioną od nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności spraw lub innych czynników takich jak szybkość wykonania.

Oferujemy naszym klientom także usługi DORADZTWA DORAŹNEGO, które obejmują w szczególności: sporządzenie umowy lub ogólnych warunków umów, udział w negocjacjach warunków umowy, przygotowanie opinii prawnej w oparciu o konkretny stan faktyczny mającej na celu ocenę ryzyka decyzji biznesowych, sporządzenie memorandum informacyjnego na dany temat lub tendencje w danej dziedzinie w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego, przygotowanie pisma procesowego. W przypadku wyboru tej formy współpracy proponujemy naszym klientom system rozliczenia godzinowego tylko za rzeczywisty i efektywny czas pracy poświęcony powierzonemu zagadnieniu.

Nasze usługi obejmują również kompleksowy proces DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI od nierzetelnych partnerów naszych klientów poczynając od postępowania przedsądowego, poprzez prowadzenie POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, po inicjowanie postępowania egzekucyjnego. Na zasadach uzgodnionych z klientem zapewniamy wstępną ocenę zasadności i ekonomiki sporu. Przy wyborze tego rodzaju usług proponujemy naszym klientom mieszany system rozliczeń w zależności od stopnia zaawansowania i ciągłości powierzanych nam spraw tj. rozliczeń godzinowych lub stałego miesięcznego wynagrodzenia.

W naszej działalności często doradzamy przedsiębiorcom rozpoczynającym lub rozszerzającym swoją działalność na rynku polskim oraz węgierskim. Wstępnie oceniamy potrzeby i możliwości klientów polecając najkorzystniejszą formę prawną prowadzenia działalności. ZAKŁADAMY SPÓŁKI w obu ww. krajach oraz zapewniamy ich obsługę prawną w uzgodnionym zakresie. Nasze kompetencje obejmują także doradztwo przy procesach odwrotnych tj. związanych z ograniczaniem prowadzonej działalności lub jej zwijaniem. Wspieramy naszych klientów przy RESTRUKTURYZACJI, a także dobrowolnej LIKWIDACJI SPÓŁEK. W przypadku zakładania spółek proponujemy naszym klientom stałą jednorazową kwotę wynagrodzenia. W pozostałych ww. przypadkach proponujemy system rozliczenia godzinowego informując klienta o przewidywanym czasie pracy poświęconym powierzanym zagadnieniom.