wybierz język: pl en de hu

Specjalizacje


PRAWO KORPORACYJNE

Prawo spółek jest jedną z najważniejszych specjalizacji prawniczych reprezentowanych w naszej kancelarii. Wspieramy naszych klientów na etapie budowania ich biznesu, a także jego zamykania. Tworzymy spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia, a także prowadzimy ich likwidację. Doradzamy także przy [więcej]

 


UMOWY HANDLOWE

Zajmujemy się przygotowywaniem oraz negocjowaniem różnych umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym, m.in. umów sprzedaży, umów o dzieło oraz umów dystrybucyjnych, a także umów agencyjnych, porozumień ramowych oraz ogólnych warunków umów. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań [więcej]

 


PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Posiadamy duże doświadczenie w prawie nieruchomości. Naszymi klientami są krajowi i zagraniczni inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni w tym: deweloperzy, firmy budowlane, zarządcy nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, generalni wykonawcy, fundusze nieruchomości. Przygotowujemy i negocjujemy umowy zbycia [więcej]

 


PRAWO KONKURENCJI I ANTYMONOPOLOWE

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę z zakresu prawa konkurencji. Sprawdzamy czy koniecznym jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji fuzji, przejęć, nabycia majątku oraz przygotowujemy wniosek w sprawie zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji. Oceniamy zgodność prowadzonych przez [więcej]

 


PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

O przewadze firm na rynku decyduje obecnie wiedza, renoma, kompetencje oraz skuteczna ochrona tajemnicy handlowej czy praw autorskich. Doradzamy naszym klientom celem wyeliminowania z ich działalności biznesowej zachowań przejawiających cechy nieuczciwej konkurencji, a także [więcej]

 


ARBITRAŻ I SPORY SĄDOWE

Arbitraż i postępowania sądowe są jedną z ważniejszych specjalizacji prawniczych reprezentowanych w naszej kancelarii. Zanim jednak dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przez powołane do tego instytucje, staramy się rozwiązywać sprawy sporne naszych klientów na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania [więcej]

 


PRAWO PRACY I KONTRAKTY MENADŻERSKIE

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszelkich aspektach zatrudnienia. W szczególności pomagamy przy prawidłowym nawiązaniu, rozwiązaniu oraz zmianie stosunku pracy. Podstawowym elementem naszego doradztwa jest prawna reprezentacja klienta przed organami administracji państwowej i w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. [więcej]

 


PRAWO EUROPEJSKIE ORAZ PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Wyróżnia nas świadomość ogromnego znaczenia prawa europejskiego oraz prywatnego międzynarodowego w działalności firm na obszarze Unii Europejskiej. Dzięki znajomości acquis communautaire oraz reguł kolizyjnych w razie zaistnienia transgranicznych sporów sądowych skutecznie chronimy naszych klientów [więcej]

 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wiemy, że skutki zaniedbań w sferze ochrony danych osobowych mogą być dla firm i zarządu bardzo poważne (włącznie z sankcjami karnymi). Ta niezwykle ważna dla przewagi konkurencyjnej firm dziedzina wciąż budzi wśród przedsiębiorców wiele wątpliwości i nasuwa pytania. Na początku naszego doradztwa badamy jakie dane osobowe są [więcej]

 


PRAWO TRANSPORTOWE

Doradzamy klientom z sektora transportowego (w tym drogowego, kolejowego, lotniczego,  logistyki)  we wszystkich aspektach ich działalności. Naszymi klientami są także przedsiębiorcy lub osoby dochodzący odszkodowań od uczestników procesu transportowego za szkodę wyrządzoną w towarze lub na osobie. Nasze doradztwo [więcej]

 


PRAWO UBEZPIECZENIOWE

Doradzamy uczestnikom procesu ubezpieczeniowego tj. towarzystwom ubezpieczeniowym przy likwidacji szkód osobowych i majątkowych odnośnie zasad i granic odpowiedzialności oraz poszkodowanym w trakcie dochodzenia należności od wszelkich podmiotów lub organów odpowiedzialnych za szkody osobowe lub majątkowe. Pomagamy [więcej]